皇冠足球app
热门标签

Đà Nẵng: Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, trồng cây và bảo vệ rừng

时间:3周前   阅读:19

Theo dõi KTMT trên

Cụ thể, Ngày 22-2, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 775/UBND-SNN đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Hội: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng do các cơ quan, đơn vị... tổ chức trồng trên địa bàn thành phố.

Hưởng ứng tháng Thanh niên, thanh niên Đà Nẵng đã tổ chức trồng cây ở nhiều địa địa điểm trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chuẩn bị nguồn cây giống đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để trồng trong thời gian tới, nhất là các mùa vụ trồng rừng phù hợp điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của từng khu vực trên địa bàn.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, trồng cây phân tán trên địa bàn để cây trồng phát triển có chất lượng, hiệu quả. Lập bản đồ theo dõi trồng cây xanh tập trung ở từng vị trí, khu vực để báo cáo khi có yêu cầu.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các vị trí và quy định liên quan để trổng cây xanh, trong đó có phạm vi hành lang an toàn hệ thống đường địa phương; đánh giá đầy đủ thực trạng quản lý cây xanh đô thị, khu công nghiệp; xác định rõ mục tiêu, kế hoạch trồng cây xanh đô thị theo hướng nâng cao diện tích cây xanh/đầu người. Thường xuyên cập nhật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng, quản lý bảo vệ cây trồng, thường xuyên cập nhật, thay thế các cây đã chết trong khu vực hành lang các tuyến giao thông theo quy định. Định kỳ báo cáo thành phố thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp.

,

三公开船游戏www.eth0808.vip)(三公大吃小)是用以太坊区块高度哈希值开奖的棋牌游戏,有别于传统三公开船(三公大吃小)棋牌游戏,三公开船游戏(三公大吃小)游戏绝对公平,结果绝对无法预测。三公开船游戏(三公大吃小)由玩家PK,平台不参与。

,

UBND TP.Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng tại khuôn viên trụ sở cơ quan và các đơn vị trực thuộc quản lý. Trồng phải kết hợp với chăm sóc, quản lý; trồng ở các khu vực, tuyến đường ổn định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, giám sát phân công trách nhiệm cho các đơn vị trong quá tình trồng và công tác chăm sóc, bảo vệ sau trồng.

UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Hội: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố tiếp tục tham gia vào việc trồng cây xanh, tổ chức chăm sóc và bảo vệ sau khi trồng, trồng bổ sung hoặc thay thế đối với các cây đã khô, chết, gãy đổ... Tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ vai trò của việc trồng cây nhằm hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ.

Định kỳ hàng năm, các cơ quan đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện trồng cây xanh (địa điểm trồng, tình hình sinh trưởng của cây trồng) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ sở biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình những tổ chức, cá nhân làm tốt; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi phá hoại rừng, cây xanh theo quy định.

Theo thống kê của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết năm 2022, toàn TP.Đà NẴng đã trồng mới khoảng 700.000 cây, trong đó, trồng rừng tập trung khoảng 580.000 cây (trồng rừng phòng hộ, đặc dụng khoảng 70.000 cây, trồng rừng sản xuất 510.000 cây), trồng cây xanh phân tán khoảng 120.000 cây. Nhân dịp đầu xuân Quý Mão năm 2023, Đà Nẵng đã trồng được 20.612 cây xanh các loại. Dự kiến, trong tháng này, hơn 200.000 cây xanh xẽ được trồng mới trên địa bàn thành Phố.

Được biết, TP.Đà Nẵng đang triển khai đề án “Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030. Theo đó, TP.Đà Nẵng đã và đang tích cực triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, việc “Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường” là một trong bốn giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ Đề án đặt ra.

Quang Trường

上一篇:皇冠最新网址:一天2震,“床和窗都在摇”,广州深圳震感明显!专家:广东进入地震活动相对活跃时段

下一篇:皇冠代理线路(www.sd2828.vip)

网友评论